Hoog bezoek bij Het Galjoen

In het kader van het jaarlijks bezoek aan de kernen van de Stichtse Vecht, waarin het college van B&W bewoners, ondernemers en verenigingen bezoekt en in gesprek gaat over de uitdagingen waar zij (al dan niet gezamenlijk) voor staan, bracht het College vanmiddag een bezoek aan onze vereniging. 

Het (bijna voltallige) college is vanmiddag ontvangen op het Botenhuijs door een aantal van onze leden, waaronder de voorzitter.
Op het terras in de zon is door de voorzitter en hier en daar aangevuld door de aanwezige leden de rijke historie van ons botenhuijs en de vereniging geschetst, evenals een aantal uitdagingen waarvoor we nu staat als vereniging. Onze huisvogels zijn hierbij zeker niet vergeten.
Uitdagingen waarover is gesproken zijn o.m. het beperkte zicht bij het oversteken van de Straatweg, de soms hoge snelheden van het langsrijdende verkeer, de mogelijkheden voor een vlot-verlenging, de visie op de Vecht, de pleziervaart op de Vecht, etc.
Hierna volgde een rondleiding door het Botenhuijs en kon informeel op het vlot – in de volle zon - verder worden gepraat.
Één van de aanwezige roeiers heeft een skiff-demonstratie ten beste gegeven. Helaas kon dit door de collegeleden geen navolging vinden, wegens niet-geheel passende kleding. Uiteraard zijn wel uitnodigingen verstrekt aan de leden om dit op een later moment alsnog te komen doen.  

 


Kortom een geslaagde en nuttige middag! 

Reactie schrijven

Commentaren: 0