Dringende oproep aan onze leden

Omdat onze secretaris onlangs te kennen heeft gegeven te willen stoppen met haar werkzaamheden, zijn wij op zeer korte termijn op zoek naar een opvolger. 

 

Wij doen als bestuur een dringend beroep op de leden om een kandidaat voor het secretarisschap naar voren te schuiven. Informatie over de functie kan worden verkregen bij één van de (oud-)bestuursleden.

Omdat de secretaris haar taken op korte termijn wil overdragen is een spoedige invulling dringend gewenst.

Het bestuur rekent er onder de huidige bijzondere omstandigheden op dat de leden hun verantwoordelijkheid zullen nemen zodat de continuïteit van het secretariaat kan worden gewaarborgd.

Het bestuur

Reactie schrijven

Commentaren: 0