· 

12 maart ALV; Komt allen

Maandagavond 12 maart vindt de volgende ALV plaats.
Hierin worden o.m. de nieuwe bestuursleden aan u voorgesteld. 
Tegenkandidaten kunnen zich uiterlijk 4 dagen voor de ALV melden bij de secretaris.

 

U ontvangt de stukken, evenals de locatie op 5 maart per mail.

Wij hopen op een grote opkomst.

Reactie schrijven

Commentaren: 0