Op een koude novemberavond...

Maandagavond 19 november werden vanaf 18.30 uur zo'n 60 Galjoeners welkom geheten in het Botenhuys en op het, door maan en lampjes gezellig verlichte,  vlot. Bij aankomst kreeg iedereen een heerlijke, warme (lekker voor de koude handen!) pompoensoep aangeboden; klaargemaakt door het voor deze gelegenheid opgerichte cateringteam van de First Ladies.  Vanwege de beperkte tijd werden we al snel gevraagd naar het vlot te gaan. Even leek het erop dat het vlot ons niet allemaal tegelijk kon dragen, maar na een betere spreiding hield iedereen droge voeten. Voorzitter Judith  heette iedereen van harte welkom en memoreerde kort de inspanningen die door velen zijn verricht en hebben geleid tot het nieuwe vlot. Oud-voorzitter Willem wordt toch wel gezien als 'aanjager" van dit project en aan hem was dan ook gevraagd  het vlot te openen, door het weghalen van het afzetlint.

Daarna was het de eer aan Bootsman Wim  om de nieuwe boot te dopen. Wim haalde voorzichtig de vlag van de boot  af waarbij de naam LUCRETIA BOUDAEN tevoorschijn kwam. Met een ferme zwaai gooide Wim vervolgens  een flinke  emmer Vechtwater over de boot en daarmee werd Lucretia een behouden vaart gewenst.

Tijd om het Botenhuys in te gaan en te luisteren naar Fred  die ons vertelde wie Lucretia was en  welke rol zij  in de Nijenrode geschiedenis heeft gehad.

Inmiddels gingen de broodjes 'wilde worst' rond en kon er een drankje worden gehaald. Na nog een kopje koffie of thee werd er snel opgeruimd zodat vrijwel iedereen om 20 uur kon aanschuiven in de Wapenzaal in de toren van Kasteel Nijenrode, voor de najaars ALV.  Maar liefst 63 slides kreeg de zaal voorgeschoteld, maar ze waren allemaal de moeite van het lezen waard! Bestuurs- en commissieleden gaven uitleg over hun plannen voor 2019 en over de grotere investeringen werd gestemd. Nieuw onderdeel van de ALV is het uitreiken van gele kaarten, skiff-diploma's en roeivaardigheidsbewijzen.  De roeiers namen deze onder applaus van de zaal in ontvangst. Een mooi moment om het Galjoen lied in te zetten! Met een ferme tik van de voorzittershamer sloot de voorzitter tenslotte de vergadering met de uitnodiging voor een drankje én de bitterbal op de zolderbar in het Koetshuis.

 

Namens het bestuur,

 

Ineke van Weele

Reactie schrijven

Commentaren: 2
 • #1

  Pim Fenger (woensdag, 21 november 2018 22:00)

  Met naar ik schat zo'n 30 % ALV opkomst kan mijn andere vereniging ( De Amstel met 800 leden) daar jaloers op zijn. Die/wij halen de 10 %.

  Jullie zien mij nauwelijks meer roeien, ik zit vaak op de vliering met een roeimachine.

  Komt de uitleg van Fred over Lucretia op de Nieuwsbrief of website ?

  Pim • #2

  Hans de Ridder (donderdag, 22 november 2018 08:26)

  Pim, we zijn ook trots op de betrokkenheid van de leden, met zo'n 150 leden is de opkomst ongeveer 40%!

  We gaan Fred zeker vragen!

  Dank je,

  Hans