Veiligheid: Eerste Hulp en Sportkeuring

Beste Galjoeners,
In het kader van extra aandacht voor veiligheid heeft het bestuur op de ALV voorgesteld een AED aan te schaffen. De vergadering stelde dit ter discussie en gaf aan liever te investeren in andere veiligheidsmaatregelen. Zo zou het fijn zijn als leden weten wat ze kunnen doen als iemand tijdens het roeien onwel wordt. 
Graag horen wij welke leden, met kennis en ervaring op het vlak van EHBO of anderszins relevante expertise, hierover met ons mee willen denken.
Meld je aan bij de secretaris. Dan organiseren wij z.s.m. een meeting.
En in het kader van 'voorkomen is beter dan genezen', willen we jullie ook graag attent maken op de KNRB-richtlijnen voor het regelmatig laten doen van sportkeuringen (zie bijlage).

Reactie schrijven

Commentaren: 0