Het Galjoen gaat weer van het slot!

 

Beste Galjoeners,

Als bestuur hebben wij een protocol opgesteld, om vanaf dinsdag 12 mei weer, zij het beperkt, te kunnen gaan roeien. We kiezen er voor te starten met het roeien in enkel de eenpersoonsboten:  de skiff en de C1. We hebben richtlijnen opgesteld ten aanzien van de hygiëne, de veiligheid voor de leden,  het gebruik van het Botenhuys en het gebruik van de boten.  

Vanavond ontvangen alle leden het protocol per mail. Het protocol zal ook op deze website worden gezet.

 

We vragen jullie nadrukkelijk om dit protocol goed te lezen en het je eigen te maken. Naleven van dit protocol is in het belang van iedereen. Doe je best om het risico van het verspreiden van het virus te minimaliseren; alleen dan is er ook een kans dat de openstelling van de vereniging op termijn ruimer kan worden. En dat is noodzaak want een groot deel van onze leden zal immers met de maatregelen in het voorliggende protocol nog niet kunnen gaan roeien.

 

Leden die nog geen of weinig ervaring hebben in het roeien in een C1 mogen niet het water op. Wil je leren roeien in de C1 of er nog wat meer ervaring in opdoen, meld je dan bij het bestuur dan kijken we in overleg met de instructiecommissie of hiervoor instructiemomenten gerealiseerd kunnen worden.

 

Dit protocol is een eerste versie. Voortschrijdend inzicht, ervaringen van de leden die hiermee gaan werken, nieuwe adviezen van de KNRB of goede ervaringen van andere verenigingen zullen maken dat het bestuur het protocol zal aanpassen. Deel je ervaringen, vragen en adviezen dus vooral met ons via secretaris@hetgaljoen.com . Wij zullen als bestuur frequent evalueren aan de hand van de afschrijvingen en jullie reacties.

 

In het laatste protocol van de KNRB wordt het ook, onder voorwaarden, mogelijk geacht te roeien in gestuurde meermansboten. Het bestuur ziet hier op dit moment geen mogelijkheid toe: we kunnen de anderhalve meter afstand niet realiseren bij het uitbrengen en te water laten van de boten, op de wijze zoals we dat nu gewend zijn. Het bestuur gaat in overleg met de betreffende commissies om hiervoor een oplossing te zoeken.

 

Roeien wordt nu dus weer mogelijk en dat is heel mooi. Maar het is aan een ieder zelf de afweging te maken of hij of zij het in deze omstandigheden voor zichzelf  verantwoord vindt om naar het Botenhuys te komen en te gaan roeien.

 

Galjoeners die deze week weer het water op gaan wensen wij mooie Lange Halen toe; Galjoeners die nog thuis moeten blijven: heb geduld.. En voor iedereen: blijf gezond!

 

Namens het 74e bestuur,

Ineke van Weele

 

 

Reactie schrijven

Commentaren: 3
 • #1

  Annemiek Rademakers (zondag, 10 mei 2020 20:26)

  Beste bestuursleden... Wat een fijn bericht!
  Heel hartelijk dank voor jullie extra inspanningen in deze tijd.
  Weet dat ik jullie zorgvuldigheid zeer waardeer !

 • #2

  Ineke (maandag, 11 mei 2020 09:23)

  En wij waarderen jouw reactie dan weer, dank je wel Annemiek!

 • #3

  Bart Griffioen (maandag, 11 mei 2020 20:23)

  Mooi bericht. Fietsen langs de Vecht is prachtig! Toch wil ik graag weer het water op. En dan niet in een sloep....Bedankt bestuur! Gelukkig heb ik ruime ervaring in de C1-en.