Online Voorjaars ALV 29 maart

Beste Galjoeners,

 

Het is alweer maart, en daarmee is het tijd voor de voorjaars-ALV.

Zoals het er nu naar uitziet, zullen we deze vergadering online moeten houden.
Daarmee mist de ALV zijn sociale doel (en bitterballen). Maar tijdens de vorige online ALV bleek dat we online goed in staat zijn om de zaken te presenteren, te bespreken en ter stemming te brengen die nodig zijn voor het besturen van onze vereniging.
De online ALV vindt plaats op maandag 29 maart, van 20.00 tot 21.30 uur.
Naast de vaste onderdelen van de voorjaars ALV zoals bijvoorbeeld de financiële verantwoording, staat ook de herziening van het Huishoudelijk Reglement op de agenda. Over dit HHR zullen we voorafgaand aan de ALV een aparte (digitale) informatiebijeenkomst houden. Na de eerdere wijzigingen is het reglement helemaal in een nieuw jasje gestoken. De bespreking van de vragen die dit mogelijk oproept, duurt te lang voor de ALV. Vandaar dat we op donderdag 25 maart, van 20.00 tot 21.30 uur een voorbespreking inlassen. Deze is bestemd voor alle leden die, na lezing van het nieuwe HHR, vragen of opmerkingen hebben. 
Houd je mailbox dus goed in de gaten want binnenkort ontvang je alle benodigde stukken om je een goed beeld te kunnen vormen en mee te kunnen beslissen over verenigingszaken!
Namens het bestuur,
Judith Droste, voorzitter

Reactie schrijven

Commentaren: 0