Bestuur en Commissies

Nijenrode Roeivereniging ‘Het Galjoen’

Postadres: Postbus 226, 3620 AE Breukelen

Botenhuys: Straatweg 60  (ter hoogte van Kasteel Nijenrode)

3621 BR   Breukelen

Opzeggingen: gericht aan de secretaris per brief of per mail. Het lidmaatschap kan alleen per kalenderjaar beëindigd worden. Dit dient vóór 30 november van het opvolgende kalenderjaar te geschieden. U ontvangt binnen een week een schriftelijke bevestiging van de opzegging.

ING bank: IBAN NL39INGB0657310700

voorzitter@hetgaljoen.com

secretaris@hetgaljoen.com


71e Bestuur:

Willem Beerman – voorzitter

studentlid - vacant – vice voorzitter

Anouschka Wodrada -penningmeester

vacant – secretaris

Saskia de Gijsel – commissaris commissies

Wim van den Hoven – bootsman

Commissies 2017:

Het Galjoen kent een groot aantal actieve leden, die plaats kunnen nemen in diverse commissies. 
Er zijn enkele vacatures, zie bestand