Reilen en 'zeilen' binnen de vereniging

Wij zijn een relatief kleine vereniging, met zo’n 160 leden. Onze leden roemen de gemoedelijke, gezellige, ongedwongen en open sfeer. Natuurlijk is er een bestuur en zijn er commissies, maar de lijnen zijn kort en initiatieven vanuit de leden zijn welkom en worden daar waar mogelijk gefaciliteerd. Van de leden wordt verwacht dat ieder zijn/haar steentje bijdraagt.

 

 

Het 76e Bestuur:

Hans de Ridder               voorzitter

Astrid de Jong                penningmeester             

Catelijne Messing          secretaris           

Renée Smulders             bestuurslid, vertegenwoordiger studenten

Birthe van der Horst      commissaris (vertegenwoordiger van de commissies)

 

Jan Hendrik Morsink      bootsman

 

Er is een groot aantal commissies binnen de vereniging; zo blijft per commissie de taak helder en redelijk beknopt.

 

Voorbeelden van onze commissies:

Instructiecommissie:          voor de organisatie van de instructie aan zowel onervaren aspirant roeiers

             als instructie aan leden die al langer lid zijn (bijv skiff instructie).

Materiaalcommissie:          onze vloot wordt, onder aanvoering van de bootsman, goed onderhouden.

Botenhuyscommissie:        ons botenhuis valt onder de Monumentenzorg en deze commissie draagt zorg voor het onderhoud.

Toer-wedstrijdcommissie:  er worden met name toertochten georganiseerd, dan wel wordt vanuit Het Galjoen de deelname aan toertochten vanuit andere roeiverenigingen gefaciliteerd.

Mentoren:                              nieuwe leden met roei-ervaring worden door onze mentoren wegwijs gemaakt binnen de vereniging.

Activiteitencommissie:       organiseert evenementen die bijdragen aan het verenigingsgevoel.

 

Voor contact met bestuursleden, bootsman en commissies stuur je een mail naar: secretaris@hetgaljoen.com

 

 

Voor de leden is een overzicht van alle commissies en commissieleden beschikbaar op de ledenpagina.

In het Botenhuys is een 'smoelenboek' aanwezig.