Historie Het Galjoen

De vereniging is in 1946 opgericht onder de naam Nijenrode Studenten Roei- en Zeilvereniging Het Galjoen door studenten aan het toenmalig Nederlands Opleidings Instituut voor het Buitenland, dat was gevestigd in en om het kasteel Nijenrode te Breukelen. De studenten verbleven toen voor een periode van ongeveer drie jaar op de campus bij het kasteel. Lang genoeg voor een redelijke roei-carrière.

Tegen de jaren negentig van de vorige eeuw is het NOIB overgegaan in Nijenrode Business University. De studieduur is verkort tot ongeveer zestien maanden en het studieprogramma werd ten zeerste verzwaard. Het gevolg hiervan was dat de roeierij ernstig in de verdrukking kwam; de studenten zijn sindsdien praktisch niet langer dan één seizoen aanwezig en zij hebben door de studiedruk aanmerkelijk minder tijd om aan het roeien te besteden.

Intussen waren in het zich uitbreidende dorp Breukelen veel nieuwe inwoners gekomen, velen uit Amsterdam, onder wie een aantal (oud-)beoefenaren van de roeisport. Zij kregen contact met het studentenbestuur van het verkommerende Galjoen. Dit leidde tenslotte in 1993 tot een openstelling van de roeivereniging voor niet-studenten. Sinds 1993 is de vereniging een gemengde vereniging van studenten en “burgers” onder de huidige naam Nijenrode Roeivereniging Het Galjoen.

In 1946 al kreeg Het Galjoen de beschikking over het bij het kasteel horende rustieke schuitenhuis dat in 1915 op palen in de Vecht was gebouwd; het werd van binnen enigszins vertimmerd en geschikt gemaakt voor het bergen van de gieken.

Door gebrek aan gelden voor een behoorlijk onderhoud was dit botenhuis in 1993 al in een erbarmelijke staat van verval geraakt. Dankzij de inspanning van velen (vooral burgers) en de goedgeefsheid ook van anderen (onder wie de gemeente Breukelen, het VSB-fonds, de Rabobank, Nyenrode Business University en oudleden) was het in 2006 uiteindelijk mogelijk om het Botenhuys geheel te restaureren en opnieuw in te richten.