Sleutel Botenhuijs

Een sleutel voor de toegang van het botenhuijs is op leenbasis verkrijgbaar bij de portier van Nijenrode (portiersbalie in het 'de Rooijgebouw'). Via de portier kan een sleutel worden opgehaald. Deze dient na het roeien onmiddellijk weer geretourneerd te worden. 

Naast deze leensleutel zijn er diverse sleutels uitgeleend aan verschillende leden. Een lijst van deze sleutelhouders is bekend bij de secretaris en penningmeester. 

 

(zie ook huishoudelijk reglement 2015 voor het gebruik en de toegang tot het botenhuijs)