Aanmeldformulier lidmaatschap ervaren
_________________________________

Met het aanmeldformulier op deze pagina kun je je aanmelden als lid van de NRV Het Galjoen. Met toezending van een ingevuld formulier verklaar je:

  • de zwemkunst machtig te zijn;
  • fysiek geen beperkingen te hebben die gecombineerd met roeien een risico vormen;
  • een geldige aanprakelijkheidsverzekering te bezitten;
  • de gedragscodes van de vereniging na te leven.

Tevens verleen je, door toezending van een ingevuld formulier, een machtiging aan NRV Het Galjoen om het entreegeld (eenmalig) en de jaarlijkse contributie en andere door de algemene ledenvergadering vastgestelde bedragen af te schrijven per incasso.

Na verzending van het ingevulde formulier ontvang je een e-mail van ons om de aanmelding te bevestigen. Na ontvangst van jouw aanmelding neemt de ledenadministratie contact met je op en stuurt je een user-id en wachtwoord toe voor het besloten deel van deze website. Met deze inloggegevens kun je jouw persoonlijke gegevens controleren, wijzigen en voorkeuren aangeven.

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de ledenadministratie van de roeivereniging en de KNRB. De ledenlijst met e-mailadressen en telefoonnummers wordt alleen gedeeld met leden van de roeivereniging. Zie het privacy statement van NRV Het Galjoen.

Algemeen


 

Contact privé

 

Bankgegevens

Graag het banknummer vermelden voor de incasso, het BIC nummer is niet verplicht.

 

Overige

Bij Het Galjoen dragen veel leden een steentje bij aan het reilen en zeilen van de vereniging. Waar kunnen we jou eventueel voor benaderen?


Beveiligingscode Beveiligingscode

 
 

NRV Het Galjoen KNRB Privacy statement
Straatweg 60 Weerplaza
3621BR Breukelen
Postbus 130
3620AC Breukelen