Lidmaatschap
_________________________________

Deze pagina gaat over je lidmaatschap, over de rechten en plichten die je hebt als lid.

Contributie

De contributie van Het Galjoen wordt jaarlijks vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering. In 2020 is de basiscontributie, inclusief bijdrage aan de KNRB €195,— (bijdrage KNRB is € 40,-).

Leden van Het Galjoen betalen hun bijdrage aan het begin van het kalenderjaar. Het Galjoen int de betalingen bij voorkeur per automatische incasso.

Mocht je lid worden halverwege het kalenderjaar, dan betaal je afhankelijk van het moment waarop je lid wordt een aantal maanden contributie en de jaarlijkse KNRB bijdrage.

Wijzigen gegevens

Een aantal gegevens kun je zelf wijzigen door op de website in te loggen in het ledengedeelte. Overige wijzigingen kun je doorgeven aan de secretaris.

Opzeggen lidmaatschap

Dit kan uitsluitend:

  • aan het secretariaat van het bestuur;
  • tegen het einde van het verenigingsjaar;
  • met een opzegtermijn van één maand, derhalve voor 1 december van het desbetreffende verenigingsjaar.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Voorwaarden

Voor 1 december van het verenigingsjaar moet je voldaan hebben aan je financiële verplichtingen aan de vereniging. De opzegging dient uiterlijk op 30 november door de vereniging te zijn ontvangen.

Bevestiging

De vereniging verstuurt voor het einde van het lidmaatschap een ontvangstbevestiging van de opzegging.

Communicatie met leden

Nieuws vanuit de vereniging ontvang je via onze app, e-mail en de nieuwsberichten op de website.

Bijdrage aan de vereniging

Om de vereniging draaiende en de contributie betaalbaar te houden wordt ieder lid geacht een steentje bij te dragen. Als je regelmatig actief bent voor de vereniging of lid bent van een commissie help je mee en leer je andere leden kennen. Wil je je aansluiten bij een commissie, geef je naam dan door aan de commissaris.

 
 

NRV Het Galjoen KNRB Privacy statement
Straatweg 60 Weerplaza
3621BR Breukelen
Postbus 130
3620AC Breukelen