Lidmaatschap
_________________________________

Deze pagina gaat over het lidmaatschap, over de rechten en plichten die je hebt als lid.

Contributie, inschrijfgeld, kosten basisinstructie studenten

Voor nieuwe leden bedraagt het inschrijfgeld eenmalig €75,-. Studenten betalen geen inschrijfgeld.

Studenten die nog niet voldoende kunnen roeien betalen €80,- voor de basisinstructie. Aan het eind van de basisinstructie, die over het algemeen in het najaar plaatsvindt, besluiten studenten of ze met ingang van het nieuwe jaar lid worden van Het Galjoen.

De contributie van Het Galjoen wordt jaarlijks vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering. In 2024 bedraagt de contributie voor burgerleden €215,- en voor studenten Nyenrode €140,-. In dit bedrag is de jaarlijkse bijdrage aan de KNRB van €44,73 opgenomen.

Wanneer je lid wordt gedurende het lopende kalenderjaar, dan betaal je, afhankelijk van het moment waarop je lid wordt, een aantal maanden contributie plus de jaarlijkse KNRB bijdrage.

Leden van Het Galjoen betalen hun contributie aan het begin van het kalenderjaar. Het Galjoen int de betalingen per automatische incasso.

Wijzigen gegevens

Een aantal gegevens kun je zelf wijzigen door op de website in te loggen in het ledengedeelte. Overige wijzigingen kun je doorgeven aan de secretaris.

Opzeggen lidmaatschap

Dit kan uitsluitend:

  • aan het secretariaat van het bestuur;
  • tegen het einde van het verenigingsjaar;
  • met een opzegtermijn van één maand, derhalve voor 1 december van het desbetreffende verenigingsjaar.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Voorwaarden

Voor 1 december van het verenigingsjaar moet je voldaan hebben aan je financiële verplichtingen aan de vereniging. De opzegging dient uiterlijk op 30 november door de vereniging te zijn ontvangen.

Bevestiging

De vereniging verstuurt voor het einde van het lidmaatschap een ontvangstbevestiging van de opzegging.

Communicatie met leden

Nieuws vanuit de vereniging ontvang je via onze app, e-mail en de nieuwsberichten op de website.

Bijdrage aan de vereniging

Om de vereniging draaiende en de contributie betaalbaar te houden wordt ieder lid geacht een steentje bij te dragen. Als je regelmatig actief bent voor de vereniging of lid bent van een commissie help je mee en leer je andere leden kennen. Wil je je aansluiten bij een commissie, geef je naam dan door aan de commissaris.

 
 

NRV Het Galjoen KNRB Privacy statement
Straatweg 60 Weerplaza
3621BR Breukelen
Postbus 130
3620AC Breukelen