Over ons
_________________________________

Wij zijn een relatief kleine vereniging voor burgers én studenten. Onze leden roemen de gemoedelijke, gezellige, ongedwongen en open sfeer. Natuurlijk is er een bestuur en zijn er commissies, maar de lijnen zijn kort en initiatieven vanuit de leden zijn welkom en worden daar waar mogelijk gefaciliteerd. Van de leden wordt verwacht dat ieder een steentje bijdraagt.

Het 78e Bestuur

Nery Anderson voorzitter rettizroov.[antispam].@hetgaljoen.com
Julia Strik

vicevoorzitter en

vertegenwoordiger studenten

rettizrooveciv.[antispam].@hetgaljoen.com
Tina Plevier penningmeester retseemgninnep.[antispam].@hetgaljoen.com
Nel Hildebrand secretaris siraterces.[antispam].@hetgaljoen.com
Birthe van der Horst commissaris sirassimmoc.[antispam].@hetgaljoen.com

Bootsman

Jan Hendrik Morsink

Onze commissies

Er is een groot aantal commissies binnen de vereniging actief; zo blijft per commissie de taak helder en redelijk beknopt.

Instructiecommissie
Contactpersoon: Annemiek Rademakers (eitcurtsni.[antispam].@hetgaljoen.com)
Voor de organisatie van de instructie aan zowel onervaren roeiers als aan leden die al langer lid zijn, bijvoorbeeld skiff-instructie.

Studentenroeien
Contactpersoon: Rien Voormolen
Begeleidt de groep studenten die lid willen worden of al zijn.

Materiaalcommissie
Contactpersoon: Jan Hendrik Morsink
Onze vloot wordt, onder aanvoering van de bootsman, goed onderhouden.

Botenhuyscommissie
Contactpersoon: Willem Beerman
Ons botenhuis valt onder de Monumentenzorg en deze commissie draagt zorg voor het onderhoud.

Toer/Wedstrijdcommissie (TWC)
Contactpersoon wedstrijdroeien: Margot Blankert (cwt.[antispam].@hetgaljoen.com)
Contactpersoon toerroeien: Elly Roos
De TWC organiseert toertochten en ondersteunt de leden van Het Galjoen bij deelname aan toertochten en regionale wedstrijden. Eén á twee keer per jaar vinden er onderlinge wedstrijden plaats op de Vecht onder toeziend oog van de TWC.

Afroeicommissie
Contactpersoon: Anja Morsink (eissimmocieorfa.[antispam].@hetgaljoen.com)
Draagt zorg voor het afroeien voor de diverse roeipermissies die wij kennen binnen de vereniging.

Activiteitencommissie
Contactpersoon: Linda de Graaf
Organiseert evenementen die bijdragen aan het verenigingsgevoel.

Kascommissie
Contactpersoon: Wybrand van den Broek
Controleert de jaarrekening en het financieel jaarverslag.

Coördinator veiligheid
Alexandra van der Schaaf

Gastroeien en clinics
Contactpersoon: Ingrid Beerman

Food & Beverage
Contactpersoon: Mirjam Smits

Verzorging handdoeken
Contactpersoon: Jacqueline van Tienhoven

Coördinatoren instuif
Contactpersonen: Jan-Willem Kayser en Fred Vlotman

Redactie website en nieuwsbrief
Contactpersoon: Esther van Casteren (eitcader.[antispam].@hetgaljoen.com)

 
 

NRV Het Galjoen KNRB Privacy statement
Straatweg 60 Weerplaza
3621BR Breukelen
Postbus 130
3620AC Breukelen