Over ons
_________________________________

Wij zijn een relatief kleine vereniging voor burgers én studenten. Onze leden roemen de gemoedelijke, gezellige, ongedwongen en open sfeer. Natuurlijk is er een bestuur en zijn er commissies, maar de lijnen zijn kort en initiatieven vanuit de leden zijn welkom en worden daar waar mogelijk gefaciliteerd. Van de leden wordt verwacht dat ieder een steentje bijdraagt.

Het 76e Bestuur

Hans de Ridder voorzitter rettizroov.[antispam].@hetgaljoen.com
Julia Strik

vicevoorzitter en

vertegenwoordiger studenten

rettizrooveciv.[antispam].@hetgaljoen.com
Astrid de Jong penningmeester retseemgninnep.[antispam].@hetgaljoen.com
Catelijne Messing secretaris siraterces.[antispam].@hetgaljoen.com
Birthe van der Horst commissaris sirassimmoc.[antispam].@hetgaljoen.com

Bootsman

Jan Hendrik Morsink

Onze commissies

Er is een groot aantal commissies binnen de vereniging actief; zo blijft per commissie de taak helder en redelijk beknopt.

Instructiecommissie
Contactpersoon: Annemiek Rademakers (eitcurtsni.[antispam].@hetgaljoen.com)
Voor de organisatie van de instructie aan zowel onervaren roeiers als aan leden die al langer lid zijn, bijvoorbeeld skiff-instructie.

Studentenroeien
Contactpersoon: Rien Voormolen
Begeleidt de groep studenten die lid willen worden of al zijn.

Materiaalcommissie
Contactpersoon: Jan Hendrik Morsink
Onze vloot wordt, onder aanvoering van de bootsman, goed onderhouden.

Botenhuyscommissie
Contactpersoon: Willem Beerman
Ons botenhuis valt onder de Monumentenzorg en deze commissie draagt zorg voor het onderhoud.

Toer/Wedstrijdcommissie (TWC)
Contactpersoon: Margot Blankert (cwt.[antispam].@hetgaljoen.com)
De TWC organiseert met name toertochten en faciliteert daarnaast voor Het Galjoen de deelname aan toertochten die andere roeiverenigingen organiseren.

Afroeicommissie
Contactpersoon: Anja Morsink (eissimmocieorfa.[antispam].@hetgaljoen.com)
Draagt zorg voor het afroeien voor de diverse roeipermissies die wij kennen binnen de vereniging.

Activiteitencommissie
Contactpersoon: Linda de Graaf
Organiseert evenementen die bijdragen aan het verenigingsgevoel.

Kascommissie
Contactpersoon: Domien Reinders
Controleert de jaarrekening en het financieel jaarverslag.

Coördinator veiligheid
Alexandra van der Schaaf

Gastroeien en clinics
Contactpersoon: Ingrid Beerman

Food & Beverage
Contactpersoon: Mirjam Smits

Verzorging handdoeken
Contactpersoon: Jacqueline van Tienhoven

Coördinatoren instuif
Contactpersoon: Jan-Willem Kayser

Redactie website en nieuwsbrief
Contactpersonen: Esther van Casteren en Birthe van der Horst (eitcader.[antispam].@hetgaljoen.com)

 
 

NRV Het Galjoen KNRB Privacy statement
Straatweg 60 Weerplaza
3621BR Breukelen
Postbus 130
3620AC Breukelen