Over ons
_________________________________

Wij zijn een relatief kleine vereniging voor burgers én studenten. Onze leden roemen de gemoedelijke, gezellige, ongedwongen en open sfeer. Natuurlijk is er een bestuur en zijn er commissies, maar de lijnen zijn kort en initiatieven vanuit de leden zijn welkom en worden daar waar mogelijk gefaciliteerd. Van de leden wordt verwacht dat ieder een steentje bijdraagt.

Het 78e Bestuur

Nery Anderson voorzitter rettizroov.[antispam].@hetgaljoen.com
Winston Groen in 't Woud

vicevoorzitter en

vertegenwoordiger studenten

rettizrooveciv.[antispam].@hetgaljoen.com
Tina Plevier penningmeester retseemgninnep.[antispam].@hetgaljoen.com
Nel Hildebrand secretaris siraterces.[antispam].@hetgaljoen.com
Birthe van der Horst commissaris sirassimmoc.[antispam].@hetgaljoen.com

Bootsman

Jan Hendrik Morsink

Onze commissies

Er is een groot aantal commissies binnen de vereniging actief; zo blijft per commissie de taak helder en redelijk beknopt.

Instructiecommissie eitcurtsni.[antispam].@hetgaljoen.com
Contactpersoon: Annemiek Rademakers
Voor de organisatie van de instructie aan zowel onervaren roeiers als aan leden die al langer lid zijn, bijvoorbeeld skiff-instructie.

Coördinator zij-instromers
Contactpersoon: Catelijne Messing
Begeleidt nieuwe leden met roeiervaring.

Studentenroeien
Contactpersoon: Rien Voormolen
Begeleidt de groep studenten die lid willen worden of al zijn.

Materiaalcommissie
Contactpersoon: Hans de Ridder
Deze commissie houdt de vloot in goede conditie en regelt de aanschaf van nieuw materiaal.

Botenhuyscommissie
Contactpersoon: Willem Beerman
Ons botenhuis valt onder de Monumentenzorg en deze commissie draagt zorg voor het onderhoud.

Toer-/Wedstrijdcommissie (TWC) cwt.[antispam].@hetgaljoen.com
Contactpersoon wedstrijdroeien: Margot Blankert
Contactpersoon toerroeien: Elly Roos
De TWC organiseert toertochten en ondersteunt de leden van Het Galjoen bij deelname aan toertochten en regionale wedstrijden. Eén á twee keer per jaar vinden er onderlinge wedstrijden plaats op de Vecht onder toeziend oog van de TWC.

Afroeicommissie eissimmocieorfa.[antispam].@hetgaljoen.com
Contactpersoon: Anja Morsink
Draagt zorg voor het afroeien voor de diverse roeipermissies die wij kennen binnen de vereniging.

Activiteitencommissie eissimmocnetietivitca.[antispam].@hetgaljoen.com
Contactpersoon: Linda de Graaf 
Organiseert evenementen die bijdragen aan het verenigingsgevoel.

Kascommissie
Contactpersoon: Wybrand van den Broek
Controleert de jaarrekening en het financieel jaarverslag.

Coördinator veiligheid
Alexandra van der Schaaf

Gastroeien en clinics 
Contactpersoon: Ingrid Beerman

Food & Beverage
Contactpersoon: Mirjam Smits

Verzorging handdoeken
Contactpersoon: Jacqueline van Tienhoven

Coördinatoren instuif
Contactpersoon: vacature

Redactie website, instagram en nieuwsbrief eitcader.[antispam].@hetgaljoen.com
Contactpersoon: Esther van Casteren 

 
 

NRV Het Galjoen KNRB Privacy statement
Straatweg 60 Weerplaza
3621BR Breukelen
Postbus 130
3620AC Breukelen