Over ons
_________________________________

Wij zijn een relatief kleine vereniging voor burgers én studenten. Onze leden roemen de gemoedelijke, gezellige, ongedwongen en open sfeer. Natuurlijk is er een bestuur en zijn er commissies, maar de lijnen zijn kort en initiatieven vanuit de leden zijn welkom en worden daar waar mogelijk gefaciliteerd. Van de leden wordt verwacht dat ieder een steentje bijdraagt.

Het 76e Bestuur

Hans de Ridder voorzitter rettizroov.[antispam].@hetgaljoen.com
Phoebe Long

vicevoorzitter en

vertegenwoordiger studenten

rettizrooveciv.[antispam].@hetgaljoen.com
Astrid de Jong penningmeester retseemgninnep.[antispam].@hetgaljoen.com
Catelijne Messing secretaris siraterces.[antispam].@hetgaljoen.com
Birthe van der Horst commissaris sirassimmoc.[antispam].@hetgaljoen.com

Bootsman

Jan Hendrik Morsink

Onze commissies

Er is een groot aantal commissies binnen de vereniging actief; zo blijft per commissie de taak helder en redelijk beknopt:

  • Instructiecommissie: voor de organisatie van de instructie aan zowel onervaren aspirant roeiers als instructie aan leden die al langer lid zijn, bijvoorbeeld skiff instructie. eitcurtsni.[antispam].@hetgaljoen.com
  • Studentencommissie: begeleidt de groep studenten die lid willen worden of  al zijn.
  • Mentoren: onze mentoren maken nieuwe leden wegwijs binnen de vereniging.
  • Materiaalcommissie: onze vloot wordt, onder aanvoering van de bootsman, goed onderhouden.
  • Botenhuyscommissie: ons botenhuis valt onder de Monumentenzorg en deze commissie draagt zorg voor het onderhoud.
  • Toer-/Wedstrijdcommissie (TWC): er worden met name toertochten georganiseerd en daarnaast faciliteert Het Galjoen de deelname aan toertochten die andere roeiverenigingen organiseren. cwt.[antispam].@hetgaljoen.com
  • Afroeicommissie: draagt zorg voor het afroeien voor de diverse roeipermissies die wij kennen binnen de vereniging. eissimmocieorfa.[antispam].@hetgaljoen.com
  • Activiteitencommissie: organiseert evenementen die bijdragen aan het verenigingsgevoel.
  • Kascommissie: controleert de jaarrekening en het financieel jaarverslag.
 
 

NRV Het Galjoen KNRB Privacy statement
Straatweg 60 Weerplaza
3621BR Breukelen
Postbus 130
3620AC Breukelen