Instructie
_________________________________

De instructie bij Het Galjoen is bedoeld voor volwassenen die willen leren roeien of die al kunnen roeien. Voor de verschillende doelgroepen worden verschillende cursussen georganiseerd. 

  • Voor mensen die nog nooit hebben geroeid is er om te beginnen een basiscursus. Deze cursus sluit je af door af te roeien en daarmee behaal je een diploma, de Gele Kaart.
  • Nieuwe leden met roei-ervaring die tijdens het voorroeien en sturen hebben laten zien dat ze over voldoende roei- en stuurvaardigheden beschikken, hoeven de basiscursus niet te volgen en krijgen de Gele Kaart uitgereikt.
  • Studenten van Nijenrode vormen een aparte groep binnen de vereniging. Voor hen worden er jaarlijks roeitrainingen georganiseerd die bij aanvang van het studiejaar in september van start gaan.
  • Voor gevorderden is er jaarlijks een C1/skiffcursus. Tijdens deze cursus kun je je verder bekwamen in je roeitechniek.
  • Coaching voor wedstrijden gebeurt op ad hoc basis.

Basiscursus

Twee maal per week volg je met andere aspirant roeiers instructie. Op de zaterdagochtend om 11:00 uur en op een doordeweekse avond. De basiscursus is bedoeld om nader kennis te maken met de roeisport en je leert een aantal algemene beginselen van het roeien en sturen. Leden van Het Galjoen die opgeleid zijn tot instructeur geven de roeilessen. Tijdens de lessen roei je met meerdere roeiers in een boot. 

De basiscursus vraagt, met twee lessen van anderhalf uur in de week, een aardige tijdsinvestering van jou als deelnemer. Houd daar dus rekening mee in je overwegingen om deel te gaan nemen.

Ieder voorjaar en, als het kan, ook in het najaar organiseren wij een basiscursus. Kijk voor meer informatie op de pagina Lid worden zonder roei-ervaring.

C1/skiffcursus

Eén keer per jaar, gewoonlijk in augustus of september, organiseert de instructiecommissie intensieve C1/skiff-instructie. De deelnemers komen acht avonden oefenen onder leiding van ervaren instructeurs. Wie nog geen C1-aantekening heeft, benodigd om in de gladde skiff te mogen oefenen, kan in de C1 meedoen als er plaats is.

Andere vormen van instructie en coaching

Naast de basiscursus en de skiffcursus is het mogelijk om te oefenen voor de C1-aantekening. En als je de C1-aantekening hebt behaald, kun je gaan oefenen voor de skiff-aantekening. Je kunt oefenen met een instructeur die jou vanaf de kant begeleidt of, als je voldoende vaardig bent, met je meevaart. Ben je serieus aan het oefenen voor het behalen van een aantekening, stel dan de instructiecommissie hiervan op de hoogte door een e-mailbericht te sturen naar eitcurtsni.[antispam].@hetgaljoen.com, waarin je aangeeft voor welke aantekening je oefent en wie de instructeur is.

Ploegen die onder begeleiding willen werken aan hun roeitechniek en conditie kunnen dit aangeven bij de instructiecommissie. Er zal dan bekeken worden wat de wensen zijn en of er een coach of instructeur beschikbaar is.

Coaching voor wedstrijden gebeurt op ad hoc basis en in overleg met de toer-/wedstrijdcommissie.

Mocht je ergens anders willen trainen dan op de Vecht dan zijn er vele mogelijkheden, zoals een cursus volgen bij TopRow of Saar Rowing Centre.

Wie mogen instructie geven

Je mag instructie geven op een bepaald niveau als je zelf de desbetreffende aantekening gehaald hebt. Dus bijvoorbeeld: als je zelf de C1-aantekening hebt, mag je C1-instructie geven aan iemand die minimaal de Gele kaart heeft en als je de skiff-aantekening hebt, mag je skiff-instructie geven aan iemand die minimaal de C1-aantekening heeft. Lees als instructeur altijd goed de afroeicriteria door en bekijk de beschikbare handleidingen.

De instructiecommissie organiseert de basiscursus en de C1/skiffcursus en leidt daar instructeurs voor op. Vind je het leuk om daaraan mee te doen, meld je dan aan door een e-mail te sturen naar eitcurtsni.[antispam].@hetgaljoen.com

Afroeien

Het Galjoen beschikt over een kleine maar kwalitatief zeer goede vloot. Om in een boot te mogen roeien of sturen zonder instructeur moet je eerst afroeien (zie afroeicriteria). Dit heeft verschillende redenen: jouw eigen veiligheid, die van medegebruikers van de Vecht en het behoud van ons kostbare roeimateriaal. Als je roeit of stuurt in een boot zonder dat je de vereiste aantekening hebt en een ongeluk veroorzaakt of schade vaart, bederf je het roeiplezier van de andere leden en ben je niet verzekerd. Degene die de boot afschrijft moet erop toezien dat de stuur en alle roeiers in de boot over de juiste aantekeningen beschikken. Uiteraard is dat de verantwoordelijkheid van de hele ploeg. In artikel 8 van het huishoudelijk reglement staat een overzicht van de boottypes en de daarvoor benodigde vereisten.

In het ledengedeelte van de website vind je de activiteitenlijst met daarin de mogelijkheid om in te schrijven voor het afroeien voor de Gele kaart, de C1- of skiff-aantekening. Kies de datum waarop je wil afroeien, klik op het kleine plusje en vul het formulier in.

 
 

 

NRV Het Galjoen KNRB     Statuten
Straatweg 60 Privacy statement     Huishoudelijk reglement
3621BR Breukelen Weerplaza     Handboek De Galjoener
Postbus 130     Afroeicriteria en zelfcheck
3620AC Breukelen     Vertrouwenscontactpersoon
      EHBO en hulp in noodgevallen