Zinderende najaars ALV

Geplaatst op 22-11-2023  -  Categorie: Bestuur  -  Auteur: Mendel van Griethuysen

Terwijl heel Holland zich klaarmaakte voor de verkiezingen en Harry en Hugo zich voorbereidden op hun laatste pre-electorale “kieskoorts” podcast, waagden 40 leden van het Galjoen zich in de AH collegezaal van Nyenrode voor een zinderende najaars ALV waarin de discussie niet uit de weg werd gegaan.

In de ALV werd de contributie voor 2024 ongewijzigd vastgesteld ondanks een stevige motie van Anouschka om de contributie te verlagen en werd de begroting besproken. Vanuit de verschillende commissies werd aan de leden voorgelegd wat er het afgelopen jaar is bereikt en wat er voor komend seizoen nog op stapel staat. Onder luid applaus werd het nieuwe bestuurslid Winston Groen in 't Woud aangenomen. Winston neemt het stokje over van Julia Strik die voor haar studie in het Thailand is. Julia zal op een later moment worden bedankt voor haar prima bijdrage aan het studentenroeien en Het Galjoen in het algemeen. Winston zal zich als vicevoorzitter vooral inzetten voor de aanwas van nieuwe studentleden en de daarbij behorende studentenbelangen binnen de vereniging, 

Uiteraard werd de avond traditioneel afgesloten in de zolderbar met bier en bitterballen en konden Nery, Tina en Nel  met een goed gevoel terugkijken op hun eerste officiële ALV als bestuurslid. Birthe zal tijdens de ALV in maart haar functie in het bestuur na drie jaar overdragen aan een opvolger. Heb je belangstelling om nader kennis te maken met Het Galjoen door in het bestuur plaats te nemen, neem dan contact op met één van de bestuursleden. Het is een uitstekende manier om meer over het roeien te weten te komen en veel leden te leren kennen.


 
 

NRV Het Galjoen KNRB Privacy statement
Straatweg 60 Weerplaza
3621BR Breukelen
Postbus 130
3620AC Breukelen