Les 2
_________________________________

Leerdoelen
Roeien

 • Boot naar buiten brengen
 • Instappen en afstellen
 • Commando’s voor wegvaren en de begrippen vastroeien, houden en stoppen.
 • Keren
 • Fasering van de roeihaal, niet oprijden, niet clippen en tubben (2 roeien, 2 boot rechthouden).
 • Vasthouden van de riem
 • Bepalen aanhaal hoogte
 • Schoonmaken boot

Ergometer

 • Herhaling les 1
 • Fasering gehele roeihaal. Goede houding tijdens deze al deze fasen.
 • Met nadruk: goede houding van de rug tijdens de gehele haal.

Hieronder staat beschreven hoe je deze les kunt invullen. De genoemde oefeningen zijn voorbeelden en hoeven niet allemaal ook daadwerkelijk uitgevoerd te worden. Het gaat erom dat je aan het eind van de les de lesdoelen hebt bereikt.

Roeien 
Technische punten in de boot

 • ontspanning en vertrouwen
 • korte halen zonder oprijden.

Indien mogelijk, langs de waterkant eerst kijken hoe anderen het doen. Reacties uitlokken en bespreken. Riemen naar buiten brengen. Na aanwijzingen de boot naar buiten brengen.

Filmpjes roeitechniek-Training 1

Op het vlot kennismaking met de boot (C4): Riggers, dollen, bankjes, slidings, riemen. Uitleg: stuurboord, bakboord, boegen, slagen, nummering (1,2,3,4). Na aanwijzingen deze les OM DE BEURT instappen en afstellen. De commando's zijn:

 • Klaarmaken om in te stappen (riem in de dol, met één hand de riem vast pakken);
 • Instappen gelijk. Bij 'een...' rechtervoet op het opstapbankje plaatsen, riem in de dol schuiven bij 'twee..' linkervoet binnenboord en op het voetenbord plaatsen bij 'drie..' op het uitgereden bankje gaan zitten en rechtervoet tegen voetenbord plaatsen.
 • Overslagen vast: de overslagen dichtdraaien

Zie voor de juiste commando's het handboek De Galjoener.

Afstellen:

 • In uitzethouding (hangen aan buikspieren, riemen naar je lichaam toegehaald) Vuist tussen beiden handles. Je moet in deze houding nog met je handen niet tegen je lichaam komen. De roeier mag niet de riemen langs zijn lichaam kunnen trekken. Let op soms wordt het verkeerd begrepen sommige cursisten denken dat je een vuist tussen de riemen en je lichaam moet hebben. Dit kun je voorkomen door te laten zien waartussen een vuist moet passen.
 • Bij oprijden niet tegen de voorstops en achterstops komen.

Alvorens te gaan roeien benadrukken:

 • MET DE BLADEN OP HET WATER LIGT DE BOOT ALTIJD VEILIG!
 • Nog eens commando's doornemen

Hulp van de kant bij het uitzetten!

Leer de roeiers hoe zij hun riem moeten vasthouden.

 • Links boven rechts en onderste hand net iets achter de bovenste hand.
 • Knokkels midden op de handle.
 • Handle ontspannen vasthouden.
 • Duimen aan de buitenkant en riem met de duim in de dol drukken.

Oefening 1:
Bootgevoel ontwikkelen
Riemen plat op het water, heen en weer wiebelen

Oefening 2:
Aanhaalhoogte
Laat de roeiers in de uitpik/uitzet zitten en de aanhaalhoogte registreren

Oefening 3:
Tubben en vaste bank/vaste rug, daarna met inbuigen.

 • Om en om in tweetallen roeien met vaste bank. Eerst zonder inbuigen en later met inbuigen. Roeiers 1 en 2 gaan de roeibeweging maken.
 • Roeiers 3 en 4 Bladen plat op het water en boot recht houden, daarna wisselen.
 • Laat de roeiers na elk stapje stilzitten.
 • Benen gestrekt naar achter, handen in de juiste positie, rechte pols,
 • Bladen tijdens de haal vlak onder de oppervlakte van het water houden, één rustige haal maken, stop bij de uitzet.
 • Nu de riemen met blad vlak boven het water van je afduwen, inbuigen, rechte rug, inpikken.
 • Opnieuw rustig halen tot je achter zit. Laat de roeiers nog geen kracht gebruiken.

Oefening 4:
Doorgaande beweging (nog zonder oprijden)
Nadruk op gelijkheid

Oefening 5:
Als het goed gaat proberen zonder tubben.
Bij instabiliteit dadelijk commando: Bladen plat op het water. Daarna opnieuw proberen.

Oefening 6:
Vastroeien, houden, stoppen
Voor het afremmen van vaart wordt altijd eerst vastroeien gebruikt en als vervolgens de boot vervolgens volledig stil moet liggen dat wordt er op het eind ook nog het commando stoppen aan toegevoegd. Leer het commando houden voor het op de plaats houden van de boot.
Zie voor de juiste commando's het handboek De Galjoener.

Oefening 7:
Keren
Leer: Halen aan één kant. Leer: Strijken aan één kant
Alles rustig zodat er weinig vaart is in de boot
Daarna aanleggen, om beurt uitstappen (bij elkaar kijken hoe dat gaat), riemen en boot er uit.

Oefening 8:
Schoonmaken
Boot en riemen schoon- en droogmaken en naar binnen dragen.
Een C4 dient buiten omgekeerd op schragen schoongemaakt te worden en vervolgens moet de binnenkant schoongemaakt worden.

Ergometer
Benoem en oefen nog eens de delen van de haal zoals in les 1 beschreven staat.

 • Recht zitten! En kantelen vanuit de heupen oefenen.
 • Niet onderuit trappen. En niet de rug opgooien!
 • Leg uit hoe je je voet op het voetenbord moet plaatsen tijdens het trappen. Leg uit dat ze tijdens het trappen minstens de bal van hun voet nog op het voetenbord moet staan, dus niet alleen met de tenen wegtrappen.

Oefening:
Leg uit dat ze op het eind van de haal niet los van hun voetenbord mogen komen. Laat de cursisten zonder bandjes roeien.  

Nabeschouwing
Laat ze zelf eens onder woorden brengen

 • Wat ze hebben gedaan/geleerd
 • Hoe ze het vonden
 • Waar ze vooral op moeten letten

Vertel dat de volgende les de stuurinstructie begint en dat de cursisten de stuurcommando’s moeten doornemen/ of beter uit hun hoofd leren!

Terug naar pagina Instructeursopleiding

 
 

NRV Het Galjoen KNRB Privacy statement
Straatweg 60 Weerplaza
3621BR Breukelen
Postbus 130
3620AC Breukelen