Les 3
_________________________________

Herhaling voorgaande les:

 • Oprijden
 • Peddelend strijken
 • Rondmaken

Leerdoelen 
Sturen

 • Boot naar buiten en naar binnen brengen (incl. afschrijven en reserveren)
 • Peddelend strijken van de kant af komen.
 • Wegvaren vanuit stilstand.
 • Stuurboord wal houden
 • Recht uit sturen
 • Boot stil leggen
 • Keren Aanleggen.
 • Schoonmaken

Roeien: "Echt" roeien  
Technische punten in de boot

 • ontspanning en vertrouwen
 • RUSTIG oprijden

Algemene punten

 • Riemen naar buiten brengen en opruimen. Boot in het water leggen en klaarmaken en weer op zijn plaats terugbrengen
 • in- en uitstappen
 • de basiscommando’s

In grote lijnen is deze les gelijk aan les 2. Daarnaast gaan we een begin maken met het oprijden.

Oefening 1
Peddelend strijken
Accent op veiligboord

Oefening 2
Herhaling
Laat ze eerst nog eens zelf herhalen wat ze in de vorige les hebben geleerd, vooral de punten waar ze op moeten letten (bladen plat op het water, bladen dicht langs de rand van het water, rug recht, gelijke inpik en gelijke uitzet).

Oefening 3
Uitlengen
Na de afvaart in tweetallen zonder clippen het uitlengen oefenen. Dus eerst vaste bank, dan rug er bij , ¼ bank, ¾ bank en hele bank.

Oefening 4
Rondmaken
Let op commando is “We gaan rondmaken over stuurboord en beginnen met strijken stuurboord vanaf Nu!”. Zie voor de juiste commando’s het handboek De Galjoener.

Oefening 5
Oefening gehele haal zonder clippen in tweetallen. Alle fasen van de roeihaal in stapjes oefenen en na elk stapje stilzitten. Handen in juiste positie rechte pols, langzaam trappen, rug uitvouwen naar achter, handen naar je toe halen (controleer extra de uitpikhouding), uitpikken, wegzetten, rug inbuigen, oprijden.

Oefening 6
Nu indien mogelijk zonder tubben Bij problemen direct de riemen plat!.
Nadruk vooral op GELIJKHEID

Nabeschouwing roeien

 • Het geleerde laten verwoorden
 • De fasering laten beschrijven

Sturen 
Vanaf deze les kunnen de roeiers gaan leren sturen.  Het hoeft niet, het kan ook in een latere fase, te bepalen door de instructeur.

Vooraf
Probeer op het moment dat de roeiers in de boot zitten eerst om de roeiers gemakkelijk te laten zitten: ontspannen rechtop, schouders los laten hangen en de riemen laten drijven. Laat ze voelen hoe de boot beweegt als ze de riemen verticaal bewegen. Pas als de roeiers op hun gemak zitten, kun je de stuurman/ -vrouw voldoende aandacht geven.

Oefening 1
Boot naar buiten brengen (incl. afschrijven en reserveren) Wijs een stuurman aan en laat die alle commando’s geven en de boot afschrijven. Laat de cursisten alles doen, neem niet de vergeten taken zelf over. Vergeet bij het tillen vooral het tillen uit de benen niet.

Oefening 2
Peddelend strijkend wegvaren. Let op de cursisten hebben dit nog niet gedaan je moet dus nog helemaal uitleggen hoe dit moet. Het beste kun je eerst uitleggen wat de bedoeling is van peddelend strijken.

Vervolgens moeten de cursisten de riemen langszij de boot brengen, holle kant van het blad richting het vlot. Blad een klein stukje richting vlot bewegen, blad uit het water halen, blad naar de boot toe en weer in het water, enz…

Oefening 3
Wegvaren vanuit stilstand. Slag klaarmaken, slagklaar en af.

Oefening 4
Stuurboord wal houden en rechtuit sturen

Oefening 5 
Boot stilleggen. Let op! Altijd beginnen met vastroeien en niet houden. 

Oefening 6
Keren (rondmaken komt later)

Oefening 7
Aanleggen. Na het aanleggen kun je de cursisten wisselen. Het wisselen in de boot is geen programma-onderdeel.

Oefening 8
Schoonmaken
Boot en riemen schoon- en droogmaken en naar binnen dragen. 

Nabeschouwing sturen

 • Het geleerde laten verwoorden

Terug naar pagina Instructeursopleiding

 
 

Contact

NRV Het Galjoen KNRB     Statuten
Straatweg 60 Privacy statement     Huishoudelijk reglement
3621BR Breukelen Weerplaza     Handboek De Galjoener
Postbus 130     Afroeicriteria en zelfcheck
3620AC Breukelen     Vertrouwenscontactpersoon
      EHBO en hulp in noodgevallen