ALV, twee ereleden benoemd

Geplaatst op 02-12-2022  -  Categorie: Bestuur  -  Auteur: Birthe van der Horst

Op maandag 29 november vond de najaars ALV plaats. Er was een goede opkomst, met geanimeerde discussies, goedkeuring van de contributieverhoging en de begroting voor 2023 en een bestuurswissel voor een nieuwe vice-voorzitter. Phoebe Long maakte plaats voor Julia Strik. Phoebe heeft zich enorm ingezet om het studentenroeien binnen Nyenrode een steviger plek te geven en samen met Rien heeft zij ervoor gezorgd dat er meer studenten gingen roeien. Momenteel telt de vereniging 14 studentleden. Phoebe geeft het stokje door aan Julia.

ALV november 2022_1

De lustrumcie werd in het zonnetje gezet met zeer verdiende bossen bloemen en een fraaie medaille, handgemaakt door Olga.

ALV november 2022_2

En als klap op de vuurpijl de benoeming van twee ereleden, Tijmen en Mariëtte! Onze voorzitter Hans memoreerde het ontstaan van de vereniging in de huidige vorm met een mix van studenten en burgers, waarbij Tijmen en Mariëtte initiatiefnemers waren. Ook na de oprichting, waar heel wat papierwerk bij kwam kijken, zijn zij heel actief en in de volle breedte betrokken geweest bij het Galjoen en zijn dat nog steeds. De hoogste tijd om ze in dit verlate lustrumjaar het erelidmaatschap toe te kennen. Een feestelijk moment waarbij deze twee verraste en oprecht vereerde leden, volgens Galjoen traditie, een oorkonde en erepenning in ontvangst namen!

ALV november 2022_3

Alle documenten met betrekking tot deze ALV zijn te vinden in de bibliotheek in het ledengedeelte van de website.


 
 

NRV Het Galjoen KNRB Privacy statement
Straatweg 60 Weerplaza
3621BR Breukelen
Postbus 130
3620AC Breukelen